Ausztria

Országok, ország-ismertetők a munkavállalás és letelepedés szempontjából. Itt eldöntheted, melyik ország a szimpatikus! Vagy írhatsz a többieknek egy másik országról, ahol már dolgoztál vagy éltél.

Ausztria

HozzászólásSzerző: jovő2000 » 2009.01.30. 12:42

Fővárosa: Bécs
Népesség: 8 184 691
Terület: 83 870 km²
Fizetőeszköz: euró
Nyelv: német
Munkavállalás

I. Munkavállalás államközi egyezmények keretében


1. Gyakornoki egyezmény:


Az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött, gyakornokok cseréjéről szóló egyezmény (kihirdette a 37/1998. (III. 1.) sz. Korm. rendelet) lehetővé teszi, hogy az egyezmény feltételeinek megfelelő magyar állampolgárok szakmai és nyelvi továbbképzési céllal gyakornoki munkát vállalhassanak Ausztriában.A gyakornoki engedély iránti kérelem beadásának feltételei:


 • 18-35 éves közötti életkor,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • szakképesítés vagy legalább kétéves igazolt jártasság egy adott szakmában,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges szintű német nyelvismeret (állami nyelvvizsga nem feltétel).Gyakornoki engedély csak a szakképesítésnek vagy a szakmai jártasságnak megfelelő munkakörre kapható! Kisegítő munka, ill. rövid távú szezonális munka ebben a konstrukcióban nem engedélyeztethető.A gyakornoki munkaszerződés időtartama minimum 6, maximum 12 hónap.A gyakornoki foglalkoztatás időtartamára az Osztrák Köztársaság bér-, munka- és társadalombiztosítási rendelkezései érvényesek. Amennyiben nem látszik biztosítottnak, hogy a foglalkoztatás során a munkaadó betartja az alkalmazandó jogi előírásokat, az Ön kérelme elutasításra, illetve kiadott engedélye visszavonásra kerül.A gyakornoki munkavállalási engedély kiadására csak érvényes munkaszerződés vagy foglalkoztatási ígérvény alapján kerülhet sor.A foglalkoztatás a 12. hónap letelte után kivételes esetekben még 6 hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbítás engedélyezéséhez szükséges a munkaadó írásbeli nyilatkozata, s ezt egy új kérelmező űrlappal együtt (Ausztriában kapható meg) az AMS azon területi kirendeltségénél kell benyújtani, ahol az engedélyt kiállították. A hosszabbítás iránti kérelmet mindig időben, lehetőleg négy héttel az engedély lejárta előtt kell beadni.2. Határmenti ingázók:A Magyar Köztársaság Kormánya a határmenti ingázókra vonatkozó egyezményt a 38/1998. (III. 1.) Korm. rendeletben hirdette ki (Magyar Közlöny, 1998/14. szám). Az egyezmény végrehajtásának koordinációs teendőivel az egyezményben megnevezett szervek osztrák részről a Munkaerőpiaci Szolgálat Burgenlandi Tartományi Központját (LGS Bgld.), magyar részről a Vas Megyei Munkaügyi Központot (Vas MMK) hatalmazták fel.


Az egyezmény értelmében határmenti térségek Ausztriában a következő járások: Bruck an der Leitha, Neusiedl am See, Eisenstadt (beleértve a saját státusszal rendelkező Eisenstadt és Rust városokat is), Mattersburg, Güssing, Oberpullendorf és Oberwart. Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék számítanak határmenti térségnek.Határmenti ingázók azok a munkavállalók, akik a két ország valamelyikének állampolgárai, állandó lakhelyük vagy legalább 1 éve szokásos tartózkodási helyük a fenti határmenti térségek egyikében van, ahová - kivéve a változó foglalkoztatási helyek eseteit - naponta visszatérnek, és a másik ország egyik határmenti térségében foglalkoztatják őket.A határmenti ingázó munkavállalás feltételeiHatármenti ingázó lehet az a magyar munkavállaló, aki
 • állandó lakhellyel vagy legalább egy éve szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik a határmenti térségben,
 • büntetlen előéletű,
 • nincs kiutasítva Ausztria vagy egy schengeni állam területéről,
 • az egyezmény hatálya alá tartozó területen székhellyel rendelkező munkaadó foglalkoztatási igérvényével rendelkezik.Az engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az ingázónak az illetékes osztrák munkaügyi hivatalnál kell benyújtania. A kérelmet csak akkor engedélyezik, ha az eddigi munkaadó vagy az egyezmény feltételeinek megfelelő másik munkáltató az ingázót tovább kívánja foglalkoztatni. Az engedélyt mindenkor legfeljebb 6 hónappal lehet meghosszabbítani.


II. Osztrák munkavállalási engedély:


Az osztrák szabályozásAz Ausztriában munkát vállalni szándékozó új EU állampolgároknak továbbra is munkavállalási engedélyre [Beschäftigungsbewilligung] van szükségük, amelyet a munkáltató igényel. Ha egy munkavállaló egy évig legálisan állt alkalmazásban Ausztriában, a munkaerőpiacon belüli szabad mozgását a Foglalkoztatási Szolgálat [Arbeitsmarktservice] engedélyezi. A családtagok ezt a jogot 18 hónappal később kapják meg. Ha a munkavállaló ideiglenesnek nem tekinthető időszakra hagyja el Ausztria területét, a munkaerőpiacon való mozgási szabadsága megszűnik.


Munkavállalási engedély kiadásának feltételei:


 • A munkakeresőnek munkát kell találnia, s a leendő munkáltatónak kell gondoskodnia munkavállalási engedélyéről;
 • A munkáltatónak eleget kell tennie az Ausztriában érvényben lévő fizetési és munkavégzésbeli feltételeknek;
 • A munkáltatónak fel kell készülnie arra, hogy helyettesítő munkavállalókat [Ersatzarbeitskraft] kell foglalkoztatnia azoknak a munkavállalóknak a helyén, akiknek tekintetében munkavállalási engedélyt igényelt (osztrák nemzetiségűek, illetve “beilleszkedett” külföldiek ["integrierte" AusländerInnen], akik már az osztrák munkaerőpiac szereplői);
 • Nem sértheti (sérthette) meg a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvényt [Ausländerbeschäftigungsgesetz] és nem foglalkoztathat olyan személyeket, akik előzőleg alkalmazásban álltak nála;
 • Nem küldhet el régebbi munkavállalókat azért, hogy új külföldi munkavállalókat alkalmazzon;
 • Kizárólag saját tevékenységére vehet fel külföldi munkavállalókat (harmadik fél részére nem folytathat munkaerőkölcsönzést);
 • A munkavállalási szerződés nem fedhet illegális munkavégzést.
 • A munkavállalási engedély kedvezményezett külföldi munkavállalója illegális munkavégzéssel nem sértette meg a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvényt.
 • a kérelmet a helyi AMS (Service für Arbeitsuchende, Beschäftigung von AusländerInnen [Munkaügyi központ – Külföldiek]) irodába kell elküldenie.

EZT AZ ANYAGOT A GPORTAL-RÓL VETTÜK ÁT.
jovő2000
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2008.12.02. 19:34

Társadalombiztosítás

HozzászólásSzerző: jovő2000 » 2009.01.30. 12:50

A társadalombiztosítási járulékokat a fizetésből a munkáltató vonja le. A munkavállalót terhelő rész kb 18%.


Betegszabadság


Betegség esetén a munkáltatónak általában 6-12 hétig kell fizetnie a munkavállaló teljes bérét, és további négy hétig fizetésének felét.


Anyasági szabadság


A várandós anyáknak a szülés elott nyolc héttel abba kell hagyniuk a munkát, és 8-16 héttel a szülés utánig nem dolgozhatnak. Az anyavédelmi időszakban az anya előző 13 heti fizetésének alapján jogosult juttatásra. Amint az anya munkáltatójának bejelentette, hogy gyermeket vár, a munkáltató nem bocsáthatja el. Az anya nem bocsátható el az anyavédelmi időszak, illetve a szülés után következő négy hónap alatt sem. Álláskereséskor a munkáltatót nem kötelező a terhességről tájékoztatni. Az anyasági szabadság a gyermek kétéves koráig jár.


Családi pótlék (Familienbeihilfe/Kinderbeihilfe)


Jogosultság feltételei:
 • Ausztriai állandó- vagy ideiglenes lakhely
 • A gyermek(ek)kel közös háztartás


A családi pótlékra az anya jogosult, de lemondhat jogosultságról az apa javára. A családi pótlékot abban az esetben is folyósítják, ha a gyermek elmúlt 18 éves és dolgozik. Ebben az esetben a gyermek éves jövedelme nem haladja meg a nettó 8725 eurót. (Ebbe nem számít bele az egyetem alatt végzett diákmunka, az árvaellátás és az adómentes jövedelmek.)

Összegek / hó
Születéstől 105,4 €
3 éves kortól 112,7 €
10 éves kortól 130,9 €
19 éves kortól 152,7 €
Fogyatékos bónusz 138,3 €


A második gyermek esetében havonta 12,8 €-val, három gyermeknél pedig 25,5 €-val emelkedik az összeg.
A pótlékot kéthavonta fizetik.

EGT állampolgárok ugyanolyan szabályok szerint jogosultak a családi pótlék igénybevételére, mint az osztrák állampolgárok. A rájuk vonatkozó pontos szabályozásról a lakóhely szerinti Finanzamt ad felvilágosítást.

Magyar állampolgár abban az esetben is jogosult az osztrák családi pótlékra, ha Ausztriában vállal munkát, ám családja Magyarországon marad.
Munkanélküli segély


Ausztriában a munkanélküli segély igénylésénél speciális szabályok vonatkoznak az újonnan csatlakozott országok állampolgáraira.

Munkanélküli segélyt kaphat, aki:

-legalább 26 hétig alkalmazásban állt az utóbbi 12 hónap során (26 év alattiak esetében)
-legalább 52 hétig alkalmazásban állt az utóbbi 2 év során (26 év fölöttiek első kérelme esetén)
-legalább 28 hétig alkalmazásban állt az utóbbi egy év során (újabb kérelmek esetén)

A hatályos korlátozások értelmében, nem jogosult munkanélküli segélyre az a személy, aki az újonnan csatlakozott tagországok valamelyikének állampolgára (Málta és Ciprus kivételével), ha korábban szezonális munkára alkalmazták.


Az osztrák munkanélküli segély összege a nettó napi kereset 55 százaléka, és általában 20 héten keresztül folyósítják.

EZT AZ ANYAGOT A GPORTAL-RÓL VETTÜK ÁT
jovő2000
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2008.12.02. 19:34


Vissza: Országok

cron